Bijgewerkt op: 16-07-2021

PRIVACY VERKLARING

DiscoverThailand.nl KVK 50834967, Vestigingsnr. 000000172499, Markt 16 6681AE Bemmel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact? info@DiscoverThailand.nl

1. PERSOONSGEGEVENS

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Adresgegevens, E-mailadres, IP-adres, Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op social media, in correspondentie en telefonisch

De website DiscoverThailand.nl verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De website DiscoverThailand.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@DiscoverThailand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. DOELEINDEN

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De website DiscoverThailand.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van jouw betaling, Verzenden van nieuwsbrieven en mailingen, In contact met jou te komen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

DiscoverThailand.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

DiscoverThailand.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De website DiscoverThailand.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens die verzameld worden voor het analyseren van het gebruik van de website via Google Analaytics wordt een bewaartermijn van 14 maanden gehanteerd gemeten vanaf je laatste bezoek.

3. DOORGIFTE

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De website DiscoverThailand.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hosting van de website, Mailchimp, Betaaldiensten.

INGESLOTEN INHOUD VAN WEBSITES VAN DERDEN

Berichten op DiscoverThailand.nl kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen zoals YouTube video’s. Ingesloten inhoud van websites van derden gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Voor meer informatie over hoe zij met jouw gegevens omgaan, verwijzen we jou door naar de privacyverklaring van de betreffende websites.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met DiscoverThailand.nl zijn verbonden. De website DiscoverThailand.nl kan geen garantie geven dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Het is daarom raadzaam om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.

COOKIES

De website DiscoverThailand.nl maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en advertentie-inkomsten genereren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

TOESTEMMING VOOR HET PLAATSEN VAN COOKIES

Op de website DiscoverThailand.nl wordt door middel van een WordPress plugin vooraf expliciet toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de website DiscoverThailand.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@DiscoverThailand.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

De website DiscoverThailand.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De website DiscoverThailand.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zoals het gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@DiscoverThailand.nl.